Toving - eple

Et godt tips til årets juleverksted.


Du trenger:
Ull Rød, gul og/eller grønn
Varmt vann
Grønnsåpe
Tråd til stilk
Grønn filt til blader
Nål
Saks


For at ulla skal tove, er den avhengig av vann, varme og bevegelse. Tovingen skjer når man tilfører varmt grønnsåpevann og trykker og gnir på ulla med for eksempel hendene. Vannet må være 45° C eller mer for at tovingen skal være i gang.

Til 1 liter vann bruker jeg ca 1 dl flytende  ren grønnsåpe. Fettet i ulla bidrar også til tovingen, derfor er det lettest å tove uvasket ull. Farget ull er vasket og er litt vanskeligere å tove.
  
You will need:

Wool Red, yellow and / or green 

Hot water 
Soap 
Thread 
Green felt for leaves 
Needle 
Scissors

For the wool to be felting, it is dependent on water, heat and motion. Felting happens when you add hot water and soap press and rub the wool with your hands. The water must be 45 ° C or more for felting should be started.

To 1 liter of water, I use about 1 cup liquid soap. The grease in the wool also helps to felting, so it is easier to felt unwashed wool. Coloured wool is washed and is harder to felt.

Kjernen av eplet kan godt være av litt garn. Da sparer du litt ull og så kan det være lettere for barn da kjernen er litt mer fast.Kommentarer

Populære innlegg